Gibraltar

Krótkie odwiedziny w brytyjskim terytorium otoczonym przez Hiszpanię. 

Gibraltar