Panama

Notatka z trasy (grudzień 2001)

Dzień: 

Późnym popołudniem jesteśmy w Panama City. Miasto nie wydaje się być gościnne.

Przemykamy przez ulice pełne podejrzliwie spoglądających Panamczyków o ciemnej skórze.