Macedonia

W Macedonii odwiedziliśmy Ochrydę nad Jeziorem Ochrydzkim i stolicę kraju – Skopje.